มี 16 หลักสูตรธุรกิจและบริหารระดับจากUniversity of Saskatchewan

canada

1385

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Commerce (B.Comm) - Accounting

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 กรกฎาคม 2020, 3 กันยายน 2020, 5 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 September 2020

CAD$20,587.00 (476,468 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Commerce (B.Comm) - Finance

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 กรกฎาคม 2020, 3 กันยายน 2020, 5 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 September 2020

CAD$20,587.00 (476,468 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Commerce (B.Comm) - Human Resources

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 กรกฎาคม 2020, 3 กันยายน 2020, 5 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 September 2020

CAD$20,587.00 (476,468 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Commerce (B.Comm) - Management

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 กรกฎาคม 2020, 3 กันยายน 2020, 5 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 September 2020

CAD$20,587.00 (476,468 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Commerce (B.Comm) - Marketing

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 กรกฎาคม 2020, 3 กันยายน 2020, 5 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 September 2020

CAD$20,587.00 (476,468 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Commerce (B.Comm) - Operations Management

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 กรกฎาคม 2020, 3 กันยายน 2020, 5 มกราคม 2021

วันปิดรับสมัคร

1 September 2020

CAD$20,587.00 (476,468 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science Renewable Resource Management (B.Sc. (RRM)) - Resource Economics and Policy

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 3 กันยายน 2020, 5 มกราคม 2021

CAD$18,391.00 (425,643 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science Renewable Resource Management (B.Sc. (RRM)) - Resource Science

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 3 กันยายน 2020, 5 มกราคม 2021

CAD$18,391.00 (425,643 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Business

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 10 เดือน

เริ่มเรียน - 3 กันยายน 2020, 5 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Certificate in Entrepreneurship

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

เต็มเวลา - 10 เดือน

เริ่มเรียน - 3 กันยายน 2020, 5 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Educational Administration

เข้าชม22ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 3 กันยายน 2020, 5 มกราคม 2021

CAD$6,730.80 (155,778 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Social Economy and Co-operatives

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - 2 กรกฎาคม 2020, 3 กันยายน 2020, 5 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

  • 1
  • 2
ชอบมหาวิทยาลัยนี้