มี 1 หลักสูตรโรงเรียนมัธยมศึกษา (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Saskatchewan

canada

1483

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education in Technical Vocational Education and Certificate in Secondary Technical Vo ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEAR DEGREE OR 1 YEAR CERTIFICATE

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$18,280.00 (424,920 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้