มี 1 หลักสูตรTesl (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง)ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากUniversity of Saskatchewan

canada

1114

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate in Teaching English as a Second Language (CERTESL)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 23 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 5 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้