มี 27 หลักสูตรมนุษยศาสตร์ระดับจากUniversity of Saskatchewan

canada

1678

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (B.A.) in Archaeology and Anthropology

เข้าชม8ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ September 2020

CAD$18,040.00 (412,833 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in Classical, Medieval and Renaissance Studies

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (412,833 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in English

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (412,833 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in French

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (412,833 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in History

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (412,833 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in Indigenous Studies

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (412,833 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in Philosophy

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (412,833 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in Religion and Culture

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 OR 4 YEAR DEGREE

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (412,833 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Modern Languages

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (412,833 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Women's and Gender Studies

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (412,833 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Ethics, Justice and Law

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Certificate in Jewish and Christian Origins

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 24

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้