มี 2 หลักสูตรประวัติศาสตร์ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Saskatchewan

canada

1750

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (B.A.) in Classical, Medieval and Renaissance Studies

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (415,551 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts (B.A.) in History

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (415,551 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้