มี 11 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ระดับจากUniversity of Saskatchewan

canada

1046

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (B.A.) in Business Economics

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กรกฎาคม, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May, September 2021

CAD$18,040.00 (฿ 450,199) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Arts in Economics

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Three or four year degree

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กรกฎาคม, กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May, September 2021

CAD$18,040.00 (฿ 450,199) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science in Agriculture (B.S.A.) - Agricultural Economics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ May, September 2021

CAD$18,391.00 (฿ 458,958) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Science Renewable Resource Management (B.Sc. (RRM)) - Resource Economics and Policy

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$18,391.00 (฿ 458,958) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Agricultural Economics

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$6,730.80 (฿ 167,971) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Community and Population Health Sciences

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$6,730.80 (฿ 167,971) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Graduate Certificate in Social Economy and Co-operatives

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กรกฎาคม, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.A. in Economics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 - 2 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$6,730.80 (฿ 167,971) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.Sc. in Agricultural Economics

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$6,730.80 (฿ 167,971) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

M.Sc. in Community and Population Health Sciences

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$6,730.80 (฿ 167,971) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Ph.D in Applied Economics

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$6,730.80 (฿ 167,971) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้