มี 5 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรีจากUniversity of Saskatchewan

canada

1572

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education (B.Ed.)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$18,280.00 (425,328 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Bachelor of Education (B.Ed.) - Saskatchewan Urban Native Teacher Education Program (SUNTEP)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$18,280.00 (425,328 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education in Technical Vocational Education and Certificate in Secondary Technical Vo ...

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 YEAR DEGREE OR 1 YEAR CERTIFICATE

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$18,280.00 (425,328 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Music (B.Mus.(Mus.Ed.)) in Music Education

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020, 2 กรกฎาคม 2020

CAD$18,040.00 (419,744 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Combined Bachelor of Science Kinesiology/Bachelor of Education [B.Sc.(Kin.)/B.Ed.]

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$18,180.00 (423,001 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้