มี 2 หลักสูตรการฝึกอบรมครูระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Saskatchewan

canada

1745

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

M.Ed. in Curriculum Studies

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020

CAD$6,730.80 (155,044 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

M.Ed. in Educational Technology and Design

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 พฤษภาคม 2020

CAD$6,730.80 (155,044 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้