มี 1 หลักสูตรการขนส่งและโลจิสติกระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Toronto

canada

5380

54

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 18

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

MBA - Master of Business Administration Major in Process and Supply Chain Management

เข้าชม14ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

CAD$59,450.00 (1,369,752 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้