มี 4 หลักสูตรปรัชญา (ทฤษฎี)ระดับจากUniversity of Toronto

canada

5128

51

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 18

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Arts in Philosophy

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D - Doctor of Philosophy in Germanic Literature, Culture and Theory

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 YEARS (FULL TIME); 5 YEARS (DIRECT ENTRY FROM BACHELOR DEGREE)

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D - Doctor of Philosophy in Music Theory

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 YEARS (FULL TIME); 5 YEARS (DIRECT ENTRY FROM BACHELOR DEGREE)

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D - Doctor of Philosophy in Philosophy

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้