มี 2 หลักสูตรภาษาอินโดยุโรเปียนระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Toronto

canada

5435

54

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 21

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Arts in Germanic Languages and Literatures

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2

เริ่มเรียน - To be confirmed

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D - Doctor of Philosophy in Germanic Languages and Literatures

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 YEARS (FULL TIME); 5 YEARS (DIRECT ENTRY FROM BACHELOR DEGREE)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$23,770.00 (547,542 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้