มี 5 หลักสูตรทฤษฎีการศึกษา / ปรัชญาระดับจากUniversity of Toronto

canada

5128

51

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 18

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy​ (PhD)​ in Language and Literacies Education

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 6 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy​​ (PhD) in Curriculum and Pedagogy

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Education​ in Curriculum and Pedagogy

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D - Doctor of Philosophy in Music Education

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 YEARS (FULL-TIME PHD); 6 YEARS FLEXIBLE-TIME.

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

​Master of Arts in Curriculum and Pedagogy

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้