มี 1 หลักสูตรพิพิธพันธศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Toronto

canada

5440

54

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 21

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Museum Studies (MMSt)

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

CAD$36,340.00 (837,092 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้