เรียนต่อช่วงโควิด-19: สถาบันนี้มีคอร์สแบบ"เรียนที่มหาลัยผสมเรียนออนไลน์" นักศึกษาเรียนออนไลน์ก่อน แล้วไปเรียนมหาลัยในภายหลัง เมื่อทุกอย่างพร้อม สังเกตที่แถบ"เรียนที่มหาลัย เริ่มด้วยออนไลน์"

มี 9 หลักสูตรMBAระดับจากUniversity of Toronto

canada

4163

42

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 18

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Pharmacy / MBA - Master of Business Administration

เข้าชม7ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

CAD$54,320.00 (฿ 1,364,920) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Juris Doctor / MBA - Master of Business Administration

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$54,230.00 (฿ 1,362,659) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Juris Doctor / MBA - Master of Business Administration

เข้าชม1ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$54,320.00 (฿ 1,364,920) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Master of Global Affairs / MBA - Master of Business Administration

เข้าชม25ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$41,870.00 (฿ 1,052,084) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Master of Global Affairs / MBA - Master of Business Administration

เข้าชม14ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$41,870.00 (฿ 1,052,084) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

MBA - Master of Business Administration

เข้าชม59ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$63,020.00 (฿ 1,583,529) ต่อปี

เรียนที่มหาลัย แต่เริ่มด้วยออนไลน์
ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

เรียนที่มหาลัย-เริ่มด้วยออนไลน์

Rotman MBA - Master of Business Administration for Healthcare and the Life Sciences

เข้าชม5ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

CAD$113,775.00 (฿ 2,858,870) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Rotman-SDA Bocconi Global Executive MBA - Master of Business Administration

เข้าชม6ครั้ง

MBA

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 18 เดือน

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤศจิกายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Skoll BASc/MBA - Master of Business Administration

เข้าชม21ครั้ง

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - Six years and eight months

เริ่มเรียน - กันยายน 2021

CAD$60,440.00 (฿ 1,518,700) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้