มี 1 หลักสูตรการรายงานข่าว (วารสารศาสตร์)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Toronto

canada

5453

54

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 21

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

MBA - Master of Business Administration Major in Financial Reporting and Analysis

เข้าชม10ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - To be confirmed

CAD$59,450.00 (1,369,431 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้