มี 1 หลักสูตรInternational relationsระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Toronto

canada

5435

54

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 21

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Honours - International Relations

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$53,290.00 (1,227,535 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้