มี 4 หลักสูตรการละครศึกษาระดับจากUniversity of Toronto

canada

5273

59

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 18

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Honours - Drama

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$53,290.00 (1,219,504 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts Honours - Theatre and Drama Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

CAD$53,290.00 (1,219,504 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Arts in Drama, Theatre and Performance Studies

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 3

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D - Doctor of Philosophy in Drama, Theatre and Performance Studies

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 YEARS (FULL TIME); 5 YEARS (DIRECT ENTRY FROM BACHELOR DEGREE)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้