มี 2 หลักสูตรภูมิคุ้มกันวิทยา (จุลชีววิทยา)ระดับจากUniversity of Toronto

canada

5131

50

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 18

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science Honours - Immunology

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

CAD$53,290.00 (1,239,723 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Ph.D - Doctor of Philosophy in Fundamental Immunology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้