มี 1 หลักสูตรการฝึกสอนระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Victoria

canada

1950

7

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Education in Coaching Studies

เข้าชม5ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2–2 ½ ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้