มี 1 หลักสูตรการฝึกสอนระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Victoria

canada

2525

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 301

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Education in Coaching Studies

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2–2 ½ ปี

เริ่มเรียน - 1 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้