มี 3 หลักสูตรชีววิทยา (ทั่วไป)ระดับจากUniversity of Victoria

canada

1646

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (BSc) Major - Biology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Biology

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4-5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science in Biology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - TYPICALLY 2-2.5 YEARS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้