มี 2 หลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ / ประสาทชีววิทยาระดับจากUniversity of Victoria

canada

1609

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy (PhD) in Neuroscience

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - Approximately four years

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Science (MSc) in Neuroscience

ปริญญาโท

เต็มเวลา - Approximately two years

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้