มี 6 หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล (ทั่วไป)ระดับจากUniversity of Victoria

canada

1589

9

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 401

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Engineering (BEng) in Mechanical Engineering

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanical Engineering

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - WITHIN 36 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Applied Science (MASc) in Mechanical Engineering

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - WITHIN 24 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Engineering (MEng) in Mechanical Engineering

เข้าชม20ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - WITHIN 24 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MBA - Master of Business Administration plus Master of Engineering (Mechanical)

เข้าชม13ครั้ง

MBA

เต็มเวลา - WITHIN 25 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

MBA - Master of Business Administration plus Master of Engineering (Mechanical)

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - WITHIN 25 MONTHS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้