มี 10 หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Waterloo

canada

4237

13

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Mathematics (MMath) in Biostatistics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เทอม

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$20,916.00 (481,493 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Mathematics (MMath) in Combinatorics and Optimization

เข้าชม6ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - AT LEAST TWO TERMS OF FULL-TIME REGISTRATION. STUDENTS SHOULD NORMALLY COMPLETE THE MMATH DEGREE IN ONE YEAR (THREE SEMESTERS).

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

CAD$21,126.00 (486,327 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Mathematics (MMath) in Combinatorics and Optimization - Quantum Information

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - AT LEAST TWO TERMS OF FULL-TIME REGISTRATION. STUDENTS SHOULD NORMALLY COMPLETE THE MMATH DEGREE IN ONE YEAR (THREE SEMESTERS)

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

CAD$21,126.00 (486,327 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Mathematics (MMath) in Computational Mathematics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$21,126.00 (486,327 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Mathematics (MMath) in Computer Science

เข้าชม11ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เทอม

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

CAD$21,126.00 (486,327 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Mathematics (MMath) in Computer Science - Quantum Information

เข้าชม3ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เทอม

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

CAD$20,514.00 (472,238 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Mathematics (MMath) in Statistics

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เทอม

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$21,126.00 (486,327 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Mathematics for Teachers

ปริญญาโท

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Master of Mathematics in Actuarial Science

เข้าชม9ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 6 เทอม

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$21,126.00 (486,327 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Mathematics in Data Science

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 4 TO 6 TERMS

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2020

CAD$21,126.00 (486,327 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้