มี 3 หลักสูตรการขนส่งและโลจิสติกระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Windsor

canada

784

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Human Kinetics - Applied Human Performance

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 5 มกราคม 2020

CAD$8,939.73 (205,795 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Human Kinetics - Sport Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 5 มกราคม 2020

CAD$8,939.73 (205,795 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Master of Management - Logistics and Supply Chain Management

เข้าชม47ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 16 เดือน

เริ่มเรียน - 5 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้