มี 6 หลักสูตรโรงละครและการศึกษาละครระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Windsor

canada

814

4

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (General) in Drama/Bachelor of Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 5 มกราคม 2020

CAD$23,500.00 (541,323 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Honours or General) in Dramatic Art

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 5 มกราคม 2020

CAD$23,500.00 (541,323 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Drama and Communication, Media and Film

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 5 มกราคม 2020

CAD$21,500.00 (495,253 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Drama in Education and Community

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 5 มกราคม 2020

CAD$21,500.00 (495,253 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Dramatic Art and English Literature and Creative Writing

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 5 มกราคม 2020

CAD$23,500.00 (541,323 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts (Honours) in Dramatic Art and French Studies

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 5 มกราคม 2020

CAD$21,500.00 (495,253 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้