มี 4 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากUniversity of Windsor

canada

782

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (General) in Psychology/Bachelor of Education/Diploma in Early Childhood Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 5 มกราคม 2020

CAD$23,500.00 (541,449 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Arts in French Studies (Honours) and Bachelor of Education

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 5 มกราคม 2020

CAD$21,500.00 (495,369 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education / Diploma in Technological Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - OVER A 14-MONTH PERIOD IN TWO SUMMER INSTITUTES WITH THE INTERNSHIP/PRACTICUM BEING COMPLETED DURING THE INTERVENING FALL/WINTER SCHOOL YEAR

เริ่มเรียน - 5 มกราคม 2020

CAD$23,500.00 (541,449 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Bachelor of Education Consecutive Program

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 5 มกราคม 2020

CAD$15,747.97 (362,840 ฿) ต่อปี

มีทุนการศึกษา
มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้