มี 2 หลักสูตรคณิตศาสตร์ (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากUniversity of Windsor

canada

782

5

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 601

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Mathematics and Statistics

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 5 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Masters of Science in Mathematics and Statistics

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 5 มกราคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้