มี 1 หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษาระดับปริญญาบัตรและอนุปริญญาจากVancouver Island University

canada

302

2

Certificate in Proficiency in Language and Culture

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ April 2020

CAD$15,240.00 (354,255 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้