มี 3 หลักสูตรการเดินทางและการท่องเที่ยวระดับจากVancouver Island University

canada

348

1

Bachelor of Tourism Management

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$15,240.00 (350,829 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Certificate in Adventure Tourism and Recreation

เข้าชม7ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 12 เดือน

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$15,240.00 (350,829 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Tourism Studies

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$15,240.00 (350,829 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้