มี 2 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากVancouver Island University

canada

339

1

Diploma in Early Childhood Education and Care

เข้าชม10ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

CAD$15,240.00 (350,829 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Physical Education

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 8 กันยายน 2020

วันปิดรับสมัคร

31 March 2020

CAD$16,680.00 (383,979 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้