มี 1 หลักสูตรการฝึกอบรมครูระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากVancouver Island University

canada

389

1

Graduate Diploma in Online Learning and Teaching

ปริญญาบัตรและอนุปริญญาระดับปริญญาโทขึ้นไป

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 2 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

วันปิดรับสมัคร

ประมาณ August 2020

CAD$10,425.00 (242,573 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้