มี 2 หลักสูตรจริยศาสตร์ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากWestern University (Ontario)

canada

815

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Certificate in Ethics

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - ONE CALENDAR YEAR OR MORE TO COMPLETE (NORMALLY CONSISTING OF A MINIMUM OF 5.0 DEGREE-CREDIT COURSES)

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

CAD$33,771.50 (777,430 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

Diploma in Ethics

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2020

CAD$33,771.50 (777,430 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้