มี 2 หลักสูตรฝรั่งเศสศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากWestern University (Ontario)

canada

815

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Arts (MA) - French Studies

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 1 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in French Studies

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้