มี 1 หลักสูตรโภชนาการและสุขภาพระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากWestern University (Ontario)

canada

710

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Science in Foods and Nutrition (MScFN)

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 5 TERMS - COURSE-BASED (INTERNSHIP); 6 TERMS - THESIS-BASED

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้