มี 1 หลักสูตรโบราณคดีระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากWestern University (Ontario)

canada

816

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 190

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (BA) - Archaeology and Biological Anthropology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2019

CAD$33,771.50 (777,927 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้