มี 2 หลักสูตรภูมิคุ้มกันวิทยา (จุลชีววิทยา)ระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากWestern University (Ontario)

canada

715

6

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย TIMES: 201

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Science (M.Sc.) - Microbiology and Immunology

ปริญญาโท

เต็มเวลา - MSC - 2 YEARS; MSC ACCELERATED - 1 YEAR

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

PhD - Doctor of Philosophy in Microbiology and Immunology

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ พฤษภาคม, กันยายน 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้