มี 2 หลักสูตรกายภาพบำบัดระดับหลักสูตรปริญญาโทและเอกจากWilfrid Laurier University

canada

435

2

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Master of Kinesiology (MKin)

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

PhD - Doctor of Philosophy in Kinesiology

เข้าชม4ครั้ง

ปริญญาเอก

เต็มเวลา - ไม่แน่นอน

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

CAD$20,048.76 (461,823 ฿) ต่อปี

ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้