มี 1 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรีจากWilfrid Laurier University

canada

400

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education (BEd)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 2 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้