มี 1 หลักสูตรการบริหารวิชาชีพเพื่อสุขภาพระดับปริญญาตรีจากWilfrid Laurier University

canada

389

1

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Health Administration

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - 4 พฤษภาคม 2020

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้