มี 1 หลักสูตรการศึกษาแบบบูรณาการ (ทั่วไป)ระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากAcadia University

canada

120

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Mathematics Education (Integrated BSc and BEd)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

CAD$17,884.00 (408,889 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้