มี 2 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากAcadia University

canada

119

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education (BEd)

ปริญญาตรี

ออนไลน์/การศึกษาทางไกล - 16

เริ่มเรียน - 11 พฤษภาคม 2020

CAD$18,534.00 (426,658 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

Mathematics Education (Integrated BSc and BEd)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 5 ปี

เริ่มเรียน - 6 มกราคม 2020, 9 กันยายน 2020

CAD$17,884.00 (411,695 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ต่างประเทศ

ชอบมหาวิทยาลัยนี้