มี 1 หลักสูตรงานสังคมสงเคราะห์ / ครอบครัว / ชุมชนระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากAlgoma University

canada

13

หลักสูตรเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts in Community Economic and Social Development

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 4 ปี

เริ่มเรียน - 2 มกราคม 2020, 4 พฤษภาคม 2020

CAD$18,287.34 (421,348 ฿) ต่อปี

มีโปรแกรม Pathway
ดูรายละเอียดคอร์ส

ออนไลน์

ชอบมหาวิทยาลัยนี้