มี 1 หลักสูตรการจัดการทรัพยากรบุคคลระดับจากBishop's University

canada

84

Bachelor of Business Administration (B.B.A)

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม 2022

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้