มี 1 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทั่วไป)ระดับจากBishop's University

canada

84

Bachelor of Arts (B.A) in Information Technology

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้