มี 1 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นระดับหลักสูตรปริญญาตรีจากBishop's University

canada

75

Bachelor of Arts (B.A) in Japanese Studies

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้