มี 1 หลักสูตรเทคนิคการพิมพ์ (ศิลปะ)ระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากBishop's University

canada

55

Certificate in Studio Art (Drawing, Painting, Sculpture, Printmaking and Photography)

เข้าชม2ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 120 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - 11 มกราคม 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้