มี 1 หลักสูตรการจัดการศิลปะ / วัฒนธรรมระดับปริญญาบัตรและอนุปริญญาจากBishop's University

canada

84

Certificate in Arts Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้