มี 1 หลักสูตรการจัดการศิลปะ / วัฒนธรรมระดับวิชาชีพและอาชีวะศึกษาจากBishop's University

canada

69

Certificate in Arts Management

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาบัตรและอนุปริญญา

เต็มเวลา - 30 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ มกราคม, กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้