มี 3 หลักสูตรการเรียนเพื่อการศึกษาระดับจากBishop's University

canada

84

Bachelor of Arts (B.A) in Educational Studies - Elementary Teacher Education Program

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Bachelor of Arts (B.A.) or a Bachelor of Sciences (B.Sc.) in Secondary Teacher Education

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาตรี

เต็มเวลา - 3 ปี

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

Master of Arts (M.A.) and Master of Education (M.Ed.) in Leadership, Societies and Language

เข้าชม1ครั้ง

ปริญญาโท

เต็มเวลา - 90 ชั่วโมงเรียน

เริ่มเรียน - ประมาณ กันยายน 2021

ดูรายละเอียดคอร์ส

เรียนที่มหาวิทยาลัย

ชอบมหาวิทยาลัยนี้